اخبار داخلی
 پیام تبریک مدیر صادرات گاز به کارکنان بمناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت قائم ( عج )...
 پیام تبریک مدیر صادرات گاز به کارکنان بمناسبت فرارسیدن مبعث حضرت رسول اکرم ( ص ) ...
مدیر صادرات گاز در پیامی فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت علی(ع ) را به کارکنان تبریک گفتند...
پیام تبریک مدیر صادرات گاز بمنا سبت سالروز ملی شدن صنعت نفت و سال جدید به کارکنان.
پیام تبریک مدیر صادرات گاز ایران بمناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) وروز زن.