چهارشنبه 31 شهریور 1395 چشم انداز
شرکت ملی صادرات گاز ایران در افق 2020 شرکتی است بین المللی:
·        دارنده 16 درصد سهم از بازار جهانی تجارت گاز طبیعی
·        کانونی موثر در تجارت گاز با بهره گیری از جغرافیای ممتاز انرژی کشور در منطقه و جهان
·        پایبند به تعهدات و تامین نیازهای مشتریان
·        ارائه دهنده محصولات ایمن، با کیفیت و متناسب با استانداردهای زیست محیطی
·        برخوردار از نیروی انسانی حرفه ای و متخصص در سطح کلاس جهانی
·        چابک، خلاق، نوآور و روزآمد
 
امتیاز دهی