سه‌شنبه 18 خرداد 1395 پروژه پارس ال ان جی
 شرح پروژه پارس ال ان جی

  پروژه پارس ال ان جی به منظور احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی در منطقه تمبک واقع در ۵۰ کیلومتری شمال غربی عسلویه و ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی کنگان- پارس۲ (تمبک) مورد مطالعه قرار گرفته است.  مطالعات مهندسی پایه(FEED) این پروژه توسط  مشارکت  JGC -Technip  در سال های 2005 الی 2006 انجام شده است. لازم به ذکر است که این پروژه مشتمل بر دو ردیف فرآیندی با ظرفیت تولید هر یک 5میلیون تن ال ان جی در سال می باشد که تکنولوژی واحد مایع سازی آن، تکنولوژی Liquefin متعلق به شرکتAxensمی‌باشد.
 گاز خوراک پروژه به میزان 1750میلیون استاندارد فوت مکعب در روزمی باشد که از فازهای میدان گازی پارس جنوبی تامین‌ می‌گردد.

مشخصات اصلی واحدهای تولیدی ال.ان.جی(برای هر یک از خطوط تولید):
 
گاز خوراک ورودی به ازای هر ردیف فرآیندی
 حدود 25 میلیون متر مکعب در روز
تولید ال ان جی
 5 میلیون تن در سال
تولید پروپان
 0/16 میلیون تن در سال
تولید بوتان
  0/176میلیون تن در سال
تولید میعانات گازی
0/13میلیون تن در سال
تولید گوگرد
350 تن در روز
 
 
این پروژه با مشارکت شرکت ملی صادرات گاز ایران، توتال فرانسه و پتروناس مالزی با ترکیب سهم ذیل تا قبل از شروع مرحله تصمیم‌گیری نهایی برای سرمایه گذاری به انجام رسیده است.
  1. شرکت ملی صادرات گاز ایران 50 درصد
  2. توتال فرانسه 40 درصد
  3. پتروناس 10 درصد
 
امتیاز دهی