سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 اعضای هیئت مدیره
 نام و نام خانوادگی : مهران امیرمعینی
                      
 سمت در هیات مدیره : در حال بروز رسانی  
                  
 تحصیلات : در حال بروز رسانی  
سوابق کاری : در حال بروز رسانی  
 
سوابق گذشته:در حال بروز رسانی  
 
نام و نام خانوادگی :
                         محمد بیاتانی
 
 سمت در هیات مدیره :
                    نایب رئیس هیئت مدیره 
 تحصیلات :
کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
MBA از انسیتو مهندسی نفت
دانشگاه تهران
سوابق کاری :
 هم اکنون  مدیر امور مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران می باشند.
سوابق گذشته:
مجری طرح LNG پارس شمالی و سرپرست مدیریت مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران
مجری طرح LNG پارس شمالی در شرکت ملی صادرات گاز ایران
رئیس گروه مکانیک استانداردهای صنایع نفت ایران (IPS) در اداره تحقیقات و استانداردهای وزارت نفت
رئیس ساختمان و نصب ناحیه 3 (واحدهای EDC/VCM) و رئیس مهندسی مکانیک شرکت پتروشیمی اروند
کارشناس ارشد تجهیزات دوار (Rotary Equipment) در شرکت‌های پتروشیمی پارس و مارون
کارشناس ارشد خدمات فنی کالا و عضو کمیته خودکفایی کالا در دفتر تهران پتروشیمی بندر امام
سرپرست تعمیرات واحدهای پلیمری در مجتمع شرکت پتروشیمی بندر امام
 
  
 نام و نام خانوادگی :
در حال یروز رسانی
 سمت:
تحصیلات :
سوابق کاری:

سوابق گذشته: 
مقالات و تحقیقات:
 
امتیاز دهی