سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 مدیران شرکت
 نام و نام خانوادگی :  دکتر مهران امیر معینی    
              
 
 سمت:  مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران 
 تحصیلات : در حال بروز رسانی  
سوابق کاری : در حال بروز رسانی  
 
سوابق گذشته:در حال بروز رسانی 
نام و نام خانوادگی :
                    محمد بیاتانی
 
 سمت:
               مدیر امور مهندسی
 تحصیلات :
       کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
MBA      از انسیتو مهندسی نفت
دانشگاه تهران
سوابق کاری :
هم اکنون  مدیر امور مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران
سوابق گذشته:
مجری طرح LNG پارس شمالی و سرپرست مدیریت مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران
رئیس گروه مکانیک استانداردهای صنایع نفت ایران (IPS) در اداره تحقیقات و استانداردهای وزارت نفت
رئیس ساختمان و نصب ناحیه 3 (واحدهای EDC/VCM) و رئیس مهندسی مکانیک شرکت پتروشیمی اروند
کارشناس ارشد تجهیزات دوار (Rotary Equipment) در شرکت‌های پتروشیمی پارس و مارون
کارشناس ارشد خدمات فنی کالا و عضو کمیته خودکفایی کالا در دفتر تهران پتروشیمی بندر امام
سرپرست تعمیرات واحدهای پلیمری در مجتمع شرکت پتروشیمی بندر امام
 نام و نام خانوادگی :
 
 سمت:
تحصیلات :
سوابق کاری:


سوابق گذشته: 

 
مقالات و تحقیقات:
 
 نام و نام خانوادگی :          
                          حمید احمدی شرف
 
 سمت: 
                       مدیر اجرای طرحها
 تحصیلات : 
 
کارشناس مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان
MBA از انسیتو مهندسی نفت
دانشگاه تهران
سوابق کاری :
 
هم اکنون مدیر اجرای طرحهای شرکت ملی صادرات گاز ایران
سوابق گذشته:
مجری طرح خط لوله صلح IPI شرکت ملی صادرات گاز ایران
رئیس مهندسی تأ سیسات زیربنایی شرکت ملی صادرات گاز ایران
 
 رئیس گروه برق و ابزار دقیق استانداردهای نفت ایران IPS اداره تحقیقات و استانداردهای نفت ایران
 رئیس ساختمان و نصب آفسایت پتروشیمی اروند
سرپرست راه اندازی ابزار دقیق واحد الفین پتروشیمی مارون
سرپرست راه اندازی ابزار دقیق واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

مهندس طرح، رئیس تعمیرات ابزار دقیق واحدهای الفین، اسید استیک، وینیل استات و بنزین پیرولیز پتروشیمی

اراک
 نام و نام خانوادگی :
                 آزیتا منوری
 
 سمت:
        سرپرست امور سرمایه گذاری،
          مشارکت ها و امور مجامع
 تحصیلات :
 کارشناسی ارشدMBA
سوابق کاری :
هم اکنون سرپرست مدیریت سرمایه گذاری، مشارکت ها و امور مجامع شرکت ملی صادرات گاز ایران

سوابق گذشته  :

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی صادرات گاز ایران
رئیس بخش
SAD شرکت کالای نفت تهران
مسئول برق و ابزار دقیق شرکت کالای نفت تهران
 نام و نام خانوادگی :
                    حسن رشیدفر
 
 سمت:
           ذیحساب و مدیر امور مالی
 تحصیلات :
 کارشناس امور مالی
سوابق کاری :
هم اکنون مدیر امور مالی شرکت ملی صادرات گاز ایران
سوابق گذشته:
رئیس خزانه پالایشگاه بندرعباس
سرپرست مدیریت امور مالی پروژه پالایش نفت آناهیتا
رئیس حسابداری عمومی شرکت ملی صادرات گاز ایران
 نام و نام خانوادگی :
            محمدرضا صابر ماهانی
 
 سمت:
  مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
 تحصیلات :
         کارشناسی مدیریت صنعتی
سوابق کاری :
هم اکنون مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت ملی صادرات گاز ایران
سوابق گذشته:
رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ملی صادرات گاز
رئیس کنترل پروژه تاسیسات زیربنایی شرکت ملی صادرات گاز
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه پتروشیمی اروند
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه پتروشیمی تبریز
 نام و نام خانوادگی :
            فضل اله اکبری
 
 سمت:
          مدیر منابع انسانی
 تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه تهران      
سوابق کاری :
هم اکنون مدیر منابع انسانی شرکت ملی صادرات گاز ایران
سوابق گذشته:
مسئول پروژه سیستم های سازمان شرکت ملی نفت ایران/مهندسی ساختار
رئیس طرح وبرنامه ریزی نیروی انسانی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران/ مدیریت اداری وآموزش 
رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی وآمار شرکت پتروشیمی امیرکبیر/اموراداری
مسئول مسافرت ونقلیه شرکت  پتروشیمی امیر کبیر
کارشناس روانشناختی صنعتی مدیریت توسعه منابع انسانی /معاونت تجهیز وتوسعه منابع انسانی
 
 نام و نام خانوادگی :
 
 سمت:
 تحصیلات :
 
سوابق کاری :
سوابق گذشته:
 نام و نام خانوادگی :
شهاب زالی
 
 سمت:
رئیس دفر حوزه مدیرعامل
 تحصیلات :
کارشناسی نرم افزار
سوابق کاری:  
هم اکنون رئیس دفتر حوزه مدیرعامل
سوابق گذشته:
مدیر بازاریابی شرکت مهندسی وتوسعه پارس (پیدکو)
مسئول پروژه ساخت کارگاه صنایع سنگین هیوندایی
ناظر ونمایده کارفرما در ساخت واحدهای 32-33-17 طرح توسعه وساخت پالایشگاه اراک
کارشناس واحد تعمیرات اساسی پالایشگاه تهران
کارشناس آموزشهای تخصصی
 
 
امتیاز دهی