سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 معرفی شرکت مهمترین برنامه های شرکت ملی صادرات گاز ایران در سال 1395 
  • تکمیل مطالعات مهندسی پایه پروژه صادرات گاز به کشور عمان در سال 1395
  • برگزاری مناقصه EPC پروژه خط لوله صادرات گاز به کشور عمان در سال 1395
  • مشارکت و جذب سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه IRAN LNG
  • عملیاتی نمودن پروژه صادرات گاز به کشور پاکستان
  • ادامه مذاکرات مربوط به صادرات گاز طبیعی به بازارهای هدف
  • پیشبرد طرح ها و پروژه های تبدیل گاز به برق (صادرات برق از طریق تامین خوراک گاز)
  • پیگیری و نهایی نمودن قراردادهای پروژه های FLNG و شروع عملیات اجرایی
 
امتیاز دهی