سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 معرفی شرکت
  • مذاکره با 124 هیاًت خارجی در قالب 80 شرکت نفتی بزرگ بین المللی
  • عقد قرارداد سه جانبه بین شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی نفت عمان و شرکت تاسیسات دریایی ایران جهت انجام مطالعات مهندسی پایه خط لوله صادرات گاز ایران به کشور عمان
  • عقد قرارداد با شرکت مهندسی پارس جهت انجام مطالعات مهندسی پایه خط لوله صادرات گاز ایران به عمان در بخش خشکی
  • نظارت بر قراردادهای جاری صادرات گاز ایران از جمله سوآپ گاز آذربایجان به نخجوان ، تهاتر گاز با برق ایران و ارمنستان
  • مشاوره و همکاری در خصوص پروژه های صادرات گاز ایران به ترکیه، عراق و واردات گاز ایران از ترکمنستان
  • مذاکراه با کشورهای پاکستان ، هندوستان ، گرجستان، کره ، ژاپن ، چین،  امارات ، کویت ، روسیه، فرانسه ، آلمان ، اتریش ، ایتالیا
  • امضاء تفاهم نامه و تعیین چهارچوب همکاری های مشترک در خصوص صادرات گاز ایران با کشور گرجستان
  • مذاکره و امضاء تفاهم نامه با شرکتهای بزرگ بین المللی جهت ساخت و فراهم نمودن تاسیسات FLNG
  • انجام مذاکرات تجاری و فنی با شرکتهای متعدد درخصوص فروش گاز به بخش خصوصی برای صادرات برق
 
امتیاز دهی