سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات همگام با سایر مدیریت ها در راستای نیل به اهداف عالیه شرکت وظیفه یکپارچه سازی، برنامه ریزی ، نظارت و کنترل طرحها و پروژه ها و ایجاد بستر مناسب جهت فناوری اطلاعات را به عهده دارد .
این مدیریت از طریق پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی، استقرار استانداردهای جهانی در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت و فناوری اطلاعات گامهای موثری در تسهیل فرآیند تصمیم سازی کلان در شرکت را بر می دارد .
واحدهای سازمانی تابعه
• برنامه ریزی
• سیستم ها و روشها
• فنآوری اطلاعات
برنامه ریزی
• واحد برنامه ریزی ، وظیفه برنامه ریزی در سطوح مختلف سازمان را بر عهده دارد. برنامه ریزی و کنترل طرحها و پروژه ها ، بودجه بندی و برنامه ریزی جهت تخصیص منابع مالی به پروژه ها ، پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه در حوزه  فعالیت این واحد می باشد . اهم فعالیتهای این امور عبارتند از :
• بررسی اهداف کلان و برنامه های تدوین شده شرکت و ایجاد همسویی با اهداف و خط مشی های کلان وزارت نفت
• تدوین برنامه های بلند مدت میان مدت و کوتاه مدت بر اساس وظایف و ماموریتهای سازمان
• تهیه و تنظیم برنامه های زمانبندی پروژه ها و پیگیری روند تصویب آنها از مراجع ذیصلاح سازمان
• بررسی منابع مختلف مورد نیاز پروژه ها بویژه منابع مالی و اعتباری و پیگیری دریافت و تخصیص آن از برنامه ریزی تلفیقی نفت
• بررسی روند مصرف بودجه در مدیریتهای شرکت و تهیه گزارش از عملکرد مالی هر یک
• انطباق کلیه ارکان پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (استاندارد مدیریت پروژه)
• تهیه و تدوین گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی پروژه ها
• برنامه ریزی و بودجه بندی و کنترل پیشرفت پروژه ها
• تهیه گزارشات دوره ای در خصوص وضعیت مالی و عملکرد پروژه ها
سیستمها و روشها
ماموریت واحد سیستمها و روشها ، یکپارچه سازی و ایجاد همسویی با هدف افزایش بهره وری در بین کلیه واحدهای سازمانی از طریق تدوین ، بازنگری و کنترل فرآیندهای کاری در شرکت ،استقرار و نظارت بر اجرای سیستمهای کارآمد مدیریتی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی می باشد.فعالیتهای تحقق یافته در این راستا عبارتند از :
• تدوین برنامه ریزی استراتژیک با رویکردBSC
• مدلسازی و مستند سازی فرآیندهای شرکت و  تهیه مدل تعامل بین واحدها در کلیه طرحهای شرکت
• استقرار سیستم مدیریت کیفیت  و دریافت گواهینامه های استاندارد  9001:2008  ISO و 29001 :2010  ISO/ TS  از شرکت TUV Inter Cert
• استقرار مدل تعالی سازمانی 
• استقرار نظام مدیریت دانش
• انجام اقدامات مربوط به پیاده سازی  سیستم مدیریت انرژی ISO 50001
• مشارکت در استقرار سیستم ISMS با واحد فنآوری اطلاعات و یکپارچه سازی مدارک مرتبط
• ارزیابی سبک رهبری و توسعه مدیران و تدوین مدل کاربردی برای شرکت ملی صادرات گاز ایران
• استقرار نظام مدیریت ریسک و تدوین نظامنامه مدیریت ریسک
• استقرار نظام آراستگی
فناوری اطلاعات
واحد فناوری اطلاعات در راستای تسهیل دستیابی به اهداف کلان شرکت متولی ایجاد بسترهای قابل اطمینان و ایمن جهت تبادل اطلاعات در کلیه سطوح سازمانی می باشد. اهم فعالیتهای این امور عبارتند از :
• ارائه راهکارهای مرتبط با فن آوری اطلاعات جهت پاسخ به نیازمندی های کلان شرکت در چارچوب مأموریت سازمانی تعریف شده
• تدوین اسناد اصلی فناوری اطلاعات با در نظرگرفتن الزامات مدیریت عالی شرکت و هماهنگ با استانداردهای تخصصی مربوطه
• انعقاد و راهبری پروژه های فناوری اطلاعات در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مشاورین و پیمانکارهای ذیصلاح
• مدیریت بر استفاده بهینه از منابع موجود سخت افزاری و نرمافزاری جهت افزایش بهره وری
• تلاش در به روز رسانی خدمات مرتبط با فنآوری اطلاعات در کلیه حوزه ها با در نظر گرفتن محدودیت ها برای حفظ پویایی فرآیندهای مرتبط سازمانی
• ارائه گزارش های مناسب تحلیلی در سطوح مختلف به مراجع بالاتر سازمانی برای حفظ کیفیت خدمات و جهت گیری صحیح آن
• برقراری ارتباط مؤثر دو طرفه با واحد متناظر در شرکت ملی نفت ایران جهت همسویی و هماهنگی با الزامات ابلاغی از مراجع بالاتر
 
امتیاز دهی