سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 تماس با مدیریت ها

                                                                    کلیه پیش شماره ها (021 )می باشند

مدیریت/واحد

تلفن

فکس

دفترمدیرعامل

88518171
88511171

88747272

مدیریت بازاریابی، فروش
و بررسی های اقتصادی

88518613
88518614

88518613

مدیریت امور مهندسی

88753980

88753980

مدیریت سرمایه گذاری
و امور مجامع

88518614

88518614

امور حقوقی و قراردادها

88756343

88756343

مدیریت امور مالی

88511850

88511850

مدیریت برنامه ریزی
و فناوری اطلاعات

88518612

88518612

پژوهش و فناوری

88518614

88518614

مدیریت منابع انسانی

88518606

88518616

آموزش و برنامه ریزی

88518616

88518616

خدمات و پشتیبانی

88752436

88518600

روابط عمومی

88511100

88511100

حراست

88502045,6

88502045,6

دبیرخانه

88511012

88518600

 

 
امتیاز دهی