سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 پروژه تبدیل گاز به برق
طرح های تبدیل گاز به برق:

در راستای مدیریت، توسعه و تنوع بخشی به صادرات انرژی و هم چنین تقویت حضور بخش خصوصی در مناسبات تجارت انرژی، توافق نامه همکاری با شرکت های داخلی به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی با هدف همکاری در زمینه احداث نیروگاه در مناطق مناسب جهت تبدیل گاز به برق و صدور آن به کشورهای همسایه منعقد گردید. طبق این توافق تامین مالی مطالعات اولیه بازار برق کشورهای هدف و خریداران بالقوه برق ایران و برآورد قیمت تمام شده تبدیل انرژی، احداث نیروگاه و تبدیل گاز به برق و بازاریابی و انتقال آن تا نقطه تحویل به خریدار بر عهده سرمایه گذار و تامین و انتقال گاز طبیعی مورد نیاز سرمایه گذاران در مناطق مناسب و مصوب احداث نیروگاه ها بر عهده شرکت ملی صادرات گاز ایران می باشد.
دانلود اطلاعیه وزارت نفت
 
امتیاز دهی