سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 پروژه صادرات گاز به عراق
پروژه صادرات گاز ایران به عراق


با توجه به نیاز کشور عراق به گاز طبیعی جهت مصارف نیروگاهی، طرح موضوع و مذاکرات قراردادی صادرات گاز ایران به کشور عراق از نیمه دوم سال 1389 آغاز گردید و در این راستا قرارداد فروش گاز به بغداد در تاریخ 30/4/1392 در بغداد و قرارداد فروش گاز به بصره در تاریخ 20/8/1394 در تهران با حضور وزیر نفت ایران و معاون وزارت برق عراق امضا گردید.
بر همین اساس مدت قرارداد صادرات گاز ایران به بغداد 6 ساله با حداکثر حجم صادراتی 35 میلیون متر مکعب در روز و قرارداد صادرات گاز ایران به بصره نیز 6 ساله با حداکثر حجم صادراتی 25 میلیون متر مکعب در روز می‌باشد و پیش‌بینی می‌گردد شروع قرارداد صادرات گاز به بغداد در نیمه اول سال 1395 آغاز شود.
  بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر استگاز طبیعی صادراتی از طریق خط لوله ششم سراسریگازو حدود 228 کیلومتر خط لوله 48 اینچ کوهدشت نفت شهر  به استان های دیاله و بغداد کشور عراق ارسال و از این طریق گاز مصرفی نیروگاه‌های المنصوریه، القدس و الصدر  تامین گردد.
شایان ذکر است، عملیاتی شدن صادرات گاز به نیروگاه های مذکور بدلیل وجود مشکلات و موانع امنیتی در استان های دیاله و بغداد کشور عراق با تأخیر مواجه شده است، لیکن پیش‌بینی می‌گردد شروع عملیات صادرات گاز به کشور عراق از منطقه مرزی نفت شهر در نیمه اول سال جاری آغاز شود.
 
امتیاز دهی