سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 پروژه صادرات گاز به پاکستان
پروژه صادرات گاز ایران به کشور پاکستان
طرح صدور گاز طبیعی به کشورهای هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح از سال 1990 میلادی مطرح و در ادامه مذاکرات، قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح در سال‌‌ 1386 مورد توافق طرفین قرارگرفت. ‌و در ادامه قرارداد خرید و فروش گاز (GSPA) ما بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ 5 ژوئن 2009 (15 خرداد 88) به مدت 25 سال منعقد گردید که تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان 31 دسامبر 2014 و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی 5/21 میلیون متر مکعب در روز تعیین گردیده است.
خط لوله 56 اینچ گاز صادراتی به پاکستان موسوم به خط لوله هفتم سراسری گاز " IGAT 7" که از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه آغاز و تا مرز بین المللی ایران و پاکستان (میل 250) امتداد می یابد، دارای طولی حدود 1227کیلومتر می‌باشد و همچنین مطابق با طراحی‌های صورت گرفته توسط طرف پاکستانی، خط لوله 42 اینچ گاز وارداتی در خاک پاکستان که از مرز بین المللی ایران و پاکستان(میل 250) آغاز و تا منطقه عمومی نواب شاه آن کشور امتداد دارد، دارای طولی حدود 781 کیلومتر می باشد.
 
امتیاز دهی