سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 سرمایه گذاری و مشارکت ها

مدیریت سرمایه گذاری، مشارکتها و امور مجامع

در راستای ماموریت شرکت ملی صادرات گاز ایران نسبت به اجرای پروژه های ال ان جی
 ( Liquefied  Natural Gas/ LNG )،خطوط لوله گاز صادراتی و مشارکت در ایجاد تاسیسات GTL و ..فراهم آوردن بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری و مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی  از اهمیت زیادی برخوردار می باشد  که انجام این مهم برعهده مدیریت سرمایه گذاری، مشارکتها و امور مجامع گذاشته شده است.

در این راستا نقش بررسی، دعوت و تایید صلاحیت شرکتها از اهم این رسالت است که با تایید و تصویب ارکان شرکت وارد فاز اصلی وظائف که همانا مذاکرات و عقد قراردادهای متعدد در زمینه ساختار پروژه، روشهای جذب سرمایه و نحوه اجرای پروژه توسط شرکتهای معتبر است، می گردد و با گذر از نقشه راه که شامل اخذ مجوزات و انجام هماهنگی های لازم با سازمانها و معاونت های ذیل می باشد، ادامه می یابد.

- سازمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمینه اخذ مجوزات سرمایه گذاری
- کار  گروه ویژه نمایندگان ریاست جمهوری جهت اخذ مجوزات مشارکت و اجرای پروژه ها
- معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت جهت اخذ مجوزهای لازم

در زمینه هماهنگی می توان به ارتباط با شرکتهای ملی گاز ایران، نفت و گاز پارس، نفت فلات قاره ایران و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نام برد.

از وظائف دیگر محوله بر عهده این مدیریت نقش نظارتی و کنترلی در قبال تشکیل مجامع شرکتهای زیر مجموعه و پیگیری گزارشات مالی نهائی آنها تا اخذ مصوبات لازم می باشد.


●  معرفی واحدهای زیر مجموعه مدیریت سرمایه گذاری، مشارکتها و امور مجامع

        ● واحد سرمایه گذاری
      بررسی روش های جذب سرمایه در پروژه های صادرات گاز در داخل کشور و یا سرمایه گذاری
      در خارج از کشور، بررسی وضعیت مالی شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری، مطالعه بازارهای مالی
      و بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری و نهایتا" ارائه پیشنهاد مطلوب جهت سرمایه گذاری از اهم
      وظائف این واحد است.

       ● واحد مشارکتها
       تعیین چارچوب همکاری ها، نحوه مشارکت طرفین و تبیین پروژه ها، تدوین نقشه راه و نهایتا"
       تهیه پیش نویس ومذاکره بر روی قراردادهای ذیل از اهم وظائف این واحد است:

- سند تعیین چارچوب همکاریها  ( Frame work Agreement/ FA )                  
- سند مشارکت نامه سهامداران                  )  ( Shareholder Agreement/ SHA 
- سند اجرا و توسعه پروژه          ( Project Development  Agreement/ PDA )
- قرارداد مایع سازی                                              ( Tolling Agreement/ T.A )
- قرارداد خرید و فروش سهام  ( Share  sale & Purchase  Agreement/ SSPA )
- قرارداد تامین مالی                                        ( Financing Agreement/ F.A ) 

      ●  امور مجامع
      پیگیری و اخذ گزارشات بودجه و مالی نهائی مصوب هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه و
       گزارشات بازرسان قانونی آنها جهت برنامه ریزی تشکیل مجامع عمومی سالانه و همچنین مجامع
       فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در زمینه تغییرات اساسنامه ای، افزایش/ کاهش سرمایه و ......  از
       اهم وظائف این واحد می باشد.

 
امتیاز دهی