سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 امور مالی

آشنایی با مدیریت امور مالی
مدیریت امور مالی با مشارکت سایر مدیریتهای شرکت در سیاست گذاری‌ها و تعیین خط مشی مالی شرکت همراه بوده و مجری سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب کلی (مجمع عمومی و هیات مدیره) برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های آتی شرکت می‌باشد.
مدیریت امور مالی کلیه فعالیت‌های امور مالی شرکت شامل تهیه بودجه پیشنهادی . کنترل هزینه‌های شرکت، تأمین منابع مالی جهت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، روش‌های مالی، حساب‌های دریافت و پرداخت، حقوق، تهیه و تنظیم اسناد مناقصات و نظارت و تأیید انعقاد قراردادهای مختلف شرکت – خزانه‌داری و امور بانکی و حصول اطمینان از رعایت کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و قانون نفت و استانداردهای حسابداری در جریان فعالیت‌های جاری شرکت را عهده‌دار می‌باشند.
فعالیتهای در این حیطه مدیریت ، مستلزم سازمانی تخصصی و وسیع در کلیه سطوح و رشته‌ها و همچنین کادر پرسنلی متعهد و متخصص است.
واحدهای سازمانی تابعه:
• حسابداری مالی
• بودجه و کنترل هزینه‌ها
• تأمین مالی
• حسابداری عمومی
• سندرسی
• روش‌های مکانیزه مالی
اهم وظایف و اهداف مدیرت امور مالی به شرح ذیل می‌باشد :
• تنظیم و تدوین مشی کلان نظام مالی شرکت بر اساس سیاست ها و مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام .
• استانداردسازی فرآیندهای مالی با به‌کارگیری سیستم‌های نوین مالی.
• نگهداشت و افزایش توان مالی شرکت از طریق اعمال مدیریت نقدینگی و جذب سرمایه‌گذار
• مدیریت منابع شرکت جهت صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در راستای نیل به اهداف شرکت
• نظارت ،کنترل ،تهیه و تایید بودجه کل شرکت ، صورتحساب های عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه سالیانه شرکت ، گزارشات مالی جهت ارائه به هیأت مدیره ، مجمع عمومی ، حسابرسی داخلی و بازرس قانونی
• ابلاغ کلیه روش ها و دستورالعمل های مالی شرکت به سایر مدیریت ها  در جهت ارتقاء و بهبود روش های مالی جاری و استقرار کنترل های داخلی و همچنین استفاده بهینه از قابلیت های سیستم مکانیزه
• رعایت اصول و استاندارد حسابداری مالی در نگهداری دفاتر مالی و حساب های شرکت
• کنترل موثر برای پرداخت هزینه ای شرکت بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های موجود
• نظارت و کنترل مستمر بر امر وصول درآمد شرکت
• نظارت عالی و مستمر بر حفظ و نگهداری حساب ها و آمار اموال منقول و غیر منقول شرکت
• نظارت عالی و مفاد مالی قرار دادهای شرکت از جهت انطباق با قوانین و مقررات و تائید و تصویب پرداخت وجه به پیمانکاران طرف قرارداد
• تایید و تصویب گزارشات مورد نیاز حسابرسان و بازرسان دیوان محاسبا ت ، بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی
• نظارت عالی و پیگیر برای تامین به موقع منابع مالی و تخصیص آن به طرح ها و هزینه نمودن آن طبق مقررات
• کنترل و ثبت جریان فعالیت‌های مالی با دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت و خارج از نفت، دریافت صورتحسابهای مربوط به حسابهای جاری فی‌مابین و کنترل مانده‌ها
• ثبت و صدور به موقع اسناد مالی، بررسی و کنترل و تصویب کلیه اسناد و مدارک مالی، بررسی گزارشات کامپیوتری، نگهداری حسابها، ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، اجرای برنامه زمان‌بندی و بستن حسابهای سالیانه بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه
• شرکت در مذاکرات با شرکت‌های طرف قرارداد ایرانی و خارجی به خصوص در مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز در زمینه بررسی و ارزیابی بندهای مالی قراردادها و ارائه نقطه نظرات امور مالی به هیأت‌های مذاکره کننده در زمینه چگونگی عقد قراردادها در راستای اهداف شرکت و حفظ کنترل‌های مالی روی آنها
• ارائه صورتهای مالی به بازرسان قانونی شرکت و حل و فصل موارد مطروحه و ارائه گزارشات هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در یک دوره مالی به مجمع عمومی.
• شرکت در مجمع عمومی عادی نمایندگان صاحب سهام شرکت دفاع از عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اخذ مصوبه مجمع عمومی. پیگیری تکالیف مقرر توسط مجمع مذکور، اجرای تکالیف مجمع به نحو احسن و ارائه گزارش مربوطه به امور مجامع شرکت‌های فرعی نفت.
• تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی – بررسی برگ مالیات تشخیصی و تعامل با سازمان امور مالیاتی حسب مورد در جهت پذیرش یا اعتراض به برگ مالیات تشخیصی – شرکت در جلسات هیئت‌های بدوی و تجدید نظر مالیاتی تا اخذ نتیجه مطلوب و حل و فصل مالیات عملکرد، مالیات حقوق و مالیات تکلیفی شرکت.

 
امتیاز دهی