سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
این مدیریت یکی از حوزه های زیر مجموعه شرکت ملی صادرات گاز ایران می باشد که علاوه بر رویکردی استراتژیک و خط مشی سازمانی ،سیاست ها و اهداف ذیل را برعهده دارد:
 • تامین حفظ و ارتقاء کارکنان متخصص وکارآمد بر اساس شایسته سالاری و عدالت محوری
 • ارتقاء سطح کیفی زندگی کاری کارکنان با برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر ارائه بهنگام خدمات اداری ، مالی و رفاهی مبتنی بر رعایت کرامت انسانی
 • نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات و بخشنامه های اداری ، مالی ، رفاهی
 • توانمند سازی کارکنان از طریق برنامه و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی در چهارچوب نظام آموزش هدفمند
 • تامین بهنگام نیازمندیهای کالا و تجهیزات مورد نیاز کارکنان
 • نگهداری اموال با حداکثر کیفیت و حداقل هزینه
اهداف این مدیریت توسط سه اداره زیر تامین می گردد:
 • آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
 • امور کارکنان
 • خدمات و پشتیبانی
آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
آموزش :
 • اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت در جهت افزایش بینش و توانمندیهای دانشی و مهارتی کارکنان بدو استخدام و حین خدمت .
  • برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات آموزشی موجود در سطح شرکت و بهره گیری از امکانات مراکز آموزش صنعت نفت و ارتباط با مراکز آموزش داخل کشور در جهت اجرای برنامه های آموزشی مصوب .
  • تهیه و بروز رسانی شناسنامه آموزشی کارکنان ، بررسی و برآورد آموزش های مورد نیاز باتوجه به وظایف سازمانی و شغلی کارکنان بدو استخدام و حین خدمت .
  • تهیه و تنظیم تقویم آموزشی سالیانه، تهیه و تدوین برنامه های آموزشی جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت .
  • برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها و کارگاههای آموزشی تخصصی و عمومی در طول سال مطابق با نیازهای آموزشی کارکنان .
نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی ، ارزیابی دانش و مهارت کارکنان در جهت بهبود مستمر عملکرد آموزش و تدوین برنامه های آموزشی جدید با در نظر گرفتن روشهای نوین آموزشی و نیازهای آموزشی کارکنان بدو استخدام و حین خدمت . 
برنامه ریزی نیروی انسانی :
انجام فرآیند انتصابات جاری و پیش بینی انتصابات ، فعل و انفعالات ساختاری و نیروی انسانی شرکت از طریق انجام طرحهای جانشین پروری و انتصابات و اعمال گروه بندی شغلی کارکنان .
 
تامین نیروی انسانی :
انجام فرآیند جذب نیروی انسانی مورد نیاز شرکت از طریق انتخاب اصلح و کارآمدترین نیروها در انطباق با وضعیت شرایط احراز سمتهای سازمانی بلاتصدی از طرق مختلف مشتمل بر استخدام نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی یا جذب کارکنان واجد شرایط متقاضی انتقال .
امور کارکنان
این اداره مسئولیت بررسی ، نظارت ، کنترل و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری مصوب و خدمت رسانی در زمینه مسائل پرسنلی کارکنان شرکت را بر عهده دارد، که اهم وظایف این امور متشکل از قسمت های زیر می باشد:
 • حقوق و دستمزد و انتقالات :
کلیه تعدیلات حقوقی از جمله ارتقاء تحصیلی ، اضافات شایستگی و عمومی ، سوابق کار مورد قبول کمیسیون تعیین سوابق کار ،تعیین حقوق کارکنان انتقالی و ...
 • انتصابات و ترفیعات :
تغذیه و صدور برگ انتصابات کارکنان بر اساس تغییرات سازمانی در سیستم جامع ، تغذیه و صدور برگ ترفیعات و معادل ریالی کارکنان در سیستم جامع ، صدور و برقراری فوق العاده شغل و ...
 • مزایا :
کلیه اقدامات بازنشستگی و خاتمه خدمت ، احتساب سوابق ، ارزشیابی اسناد و مدارک ، پرداخت وامها ، طرح سوابق کارکنان و تعدیل مدرک ، صدور کارت باشگاه ، نفت کارت ، برقراری کمک هزینه ها ، بررسی گزارش حادثه یا فوت کارکنان و پیگیری مسائل مرتبط در اجرای طرح تامین آتیه ، رسیدگی به امور رفاهی جانبازان ، اسرا و خانواده های معظم شهدا و ...
 • کارگزینی :
حضور و غیاب ، مرخصی های کارکنان ، ارجاع کارکنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات ، انجام اقدامات مربوط به انتخاب کارمندان و مدیران نمونه ، پرداخت کلیه فوق العاده ها ، تنظیم قراردادهای کارکنان قراردادی ، صدور گواهی اشتغال بکار و ...
 • ماموریتهای داخلی و خارج از کشور و تشریفات:
تکمیل فرم وزارتی ماموریتهای خارج از کشور و اخذ موافقتهای مربوطه ، اخذ مجوز نهاد ریاست جمهوری ، حکم ماموریت ، نامه ارزی ، تسویه حساب ارزی و ریالی ، تهیه و اخذ بلیط و گذرنامه و روادید جهت ماموریتهای خارج از کشور، ، تکمیل و تغذیه فرمهای مطالبات ماموریتهای داخلی ، هماهنگی جهت اسکان مامورین داخلی و خارجی با سایر شرکتها ، کلیه اقدامات اخذ ویزا جهت هیئتهای خارجی و استقبال از میهمانان ، CIP ، VIP و ...
 • آمار ، اطلاعات و بایگانی :
ایجاد پرونده پرسنلی ، ارائه آمارهای مورد نیاز ، به روز رسانی اطلاعات شخصی و پرسنلی کارکنان در سامانه نفت، اسکن و بایگانی اسناد و مدارک کارکنان در پرونده پرسنلی هر کارمند ، کدگذاری و برگ شماری پرونده های پرسنلی ، ارسال پرونده کارکنان انتقالی از شرکت ، دریافت پرونده کارکنان منتقله به شرکت و ...
 • رابط بهداشت و درمان :
دریافت و کنترل نسخ درمانی ،انتقال و ثبت اسناد هزینه های درمانی کارکنان ، حضور در جلسات طب صنعتی همچنین هماهنگی، کنترل و ارجاع کارکنان جهت انجام معاینات دوره ای ، پیگیری و حضور مستمر جهت رسیدگی و دلجویی از کارکنان بیمار بستری در بیمارستان و ...
 • بیمه تکمیلی :
هماهنگی با شرکت ملی نفت در خصوص بیمه تکمیلی ،دریافت و ثبت نسخ درمانی و انتقال به نماینده بیمه تکمیلی جهت تائید ، هماهنگی با نماینده بیمه جهت رفع نواقص رونده بیمه ای کارکنان و خانواده آنها و ...
خدمات و پشتیبانی
 • انجام اقدامات مربوط به هدایت  آبدارخانه ها در سرویس و  پذیرایی از کارکنان و  میهمانان و ساماندهی  جلسات مدیران ، رؤسا ، کارشناسان و هیئت های خارجی در سالن های کنفرانس
 • کنترل امور مربوط به نظافت و پاکیزگی ساختمان در جهت افزایش بهداشت محیط کار و سعی در ایجاد محیطی دلپذیر و تمیز و بهداشتی
 • ساماندهی و انجام  سم پاشی در مقاطع مختلف سال
 • مطالعه ،بررسی و تهیه پیش نویس متن کلیه قراردادهای در دست انعقاد پیمانهای خدمات و ارکان ثالث ، نقلیه و آسانسور ، با هماهنگی و همکاری مدیریت های مالی و حقوقی و تا انجام مراحل تکمیلی و انعقاد آن
 • اِعمال کنترل و نظارت بر مجموعه فعالیتهای کارکنان پیمانکاری ها اعم از کارکنان خدمات در ارتباط با وظایف محوله وکارکنان  نقلیه در مورد ایاب و ذهاب اداری و شهری کارکنان ، و کنترل و بررسی وتایید صورت وضعیت  آنان در انطباق با مفاد قراردادهای تنظیم شده .
 • بررسی و مطالعه در مورد  اقدامات مربوط به حفاظت و  نگهداری و تعمیر ساختمان ، تجهیرات و لوازم و اثاثیه اداری و تاسیسات ، حسب ضرورت و نظارت بر انتقال اقلام مازاد به انبار/ انبارهای شرکت از طریق صدور برگه خروج اجناس
 • مسئولیت در مورد سفارش و تهیه و خرید اجناس و اقلام مورد درخواست مدیریت ها و نیز کنترل و نظارت بر کالا و لوازم مورد تهیه توسط پیمانکاران
 • بررسی و کنترل اقدامات مربوط به تنخواه گردان ،دستور پرداختها و علی الحساب در ارتباط با خرید مایحتاج شرکت ، و ثبت و ضبط مدارک و اقلام ، و  تسویه آنها با امور مالی در مقاطع مختلف
 • انجام اقدامات مربوط به خدمات رفاهی کارکنان در استفاده از باشگاه ها و مجتمع های تفریحی ؛ و برنامه ریزی در زمینه فعالیت های اجتماعی مرتبط با ورزشهای همگانی و گروهی کارکنان و خانواده آنان از طریق انجام مسابقات و در اجرای تقویم ورزشی شرکت
 • انجام کلیه امور مرتبط با  تامین غذای روزانه  کارکنان
 • انجام امور مربوط به بیمه کامل اموال ، فضا ، اثاثیه و تجهیزات و آسانسورها و همکاری با واحد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت و سازمان آتش نشانی در زمینه کنترل و رسیدگی به خطرات و حوادث احتمالی
 • همکاری با شهرداری و شرکت های  مخابرات ، آب  ، برق و گاز در ارتباط با پرداخت و تسویه هزینه های مرتبط با عوارض مختلف شهری و قبوض مصرفی
 • سایر وظایف و اقداماتی که حسب ضرورت در مقاطعی از سال محول می گردد.
 
امتیاز دهی