سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 مدیریت بازاریابی فروش و بررسی های اقتصادی

 مدیریت بازاریابی فروش و بررسی های اقتصادی
مدیریت بازاریابی، فروش و عملیات صادرات به عنوان Core Business شرکت ملی صادرات گاز ایران، یکی از محوری‌ترین مدیریت‌های این شرکت محسوب می‌گردد که عهده‌دار برقراری تعامل سازنده با مشتریان و خریداران گاز طبیعی و ال.ان.جی جهت ورود به عرصه تجارت جهانی این سوخت پاک بوده و علیرغم مشکلات و موانع اغلب سیاسی بر سر راه صادرات گاز طبیعی، تاکنون توانسته است گامهای مثبت و موثری در جهت فراهم نمودن ملزومات این تعامل به پیش بردارد. تنظیم توافق‌نامه‌ها، قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی و ال.ان.جی، قراردادهای سوآپ، ترانزیت، تهاتر و گاز خوراک و مذاکرات با طرف‌های خارجی، محاسبه و ارائه ساختار فرمول‌های قیمت فروش گاز طبیعی، گاز خوراک و ال.ان.جی و طراحی و توسعه مدل‌های اقتصادی و مدل‌های کمّی کلیه قراردادهای مزبور، همکاری و ارتباط مطلوب با مشاوران و موسسات بین المللی فعال در حوزه نفت و گاز، همکاری موثر و سازنده با مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) از جمله حضور نمایندگان این مدیریت در آن مجمع، تحقیقات بازار و تجزیه و تحلیل مستمر بازارهای هدف و وضعیت رقباء و ارائه گزارش‌های مکتوب به مراجع ذی‌ربط، تنها بخشی از این فعالیت‌ها بوده که همگی می‌تواند زمینه ساز اقدامات مفید بعدی جهت بهبود وضعیت صادرات گاز طبیعی و ال.ان.جی و رسیدن به اهداف عالی سند چشم انداز بیست ساله کشور در جهت تحقق سهم 8 تا 10 درصدی تجارت جهانی گاز در افق 1404 قلمداد گردد. این مدیریت مفتخر است در ذیل عنایات الهی و بهره‌گیری از نیروی انسانی مومن و متخصص، مساعی خود را جهت تحقق اهداف شرکت ملی صادرات گاز ایران و سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته و سهمی هرچند اندک در پیشرفت و آبادانی میهن اسلامی ایفا نماید.

2- واحدهای سازمانی تابعه
• امور بازاریابی و فروش ال.ان.جی
• امور بازاریابی و فروش گاز (خط لوله)
• امور تحقیقات بازار و بررسی‌های اقتصادی
• امور نظارت بر عملیات صادرات
3- ساختار اطلاعات هریک از واحدهای سازمانی تابعه
3-1- بازاریابی و فروش ال.ان.جی
الف) اهداف سازمانی واحد
• بازاریابی و ارتباط با مشتریان و خریداران بین المللی در حوزه گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی )
• انجام مذاکرات خرید و فروش گاز طبیعی مایع شده با شرکت‌ها
• تهیه مدل اقتصادی ارزیابی میزان Tolling Fee
• مشارکت در مذاکرات قراردادهای  PDA،  SHA، TOA ، STA و Shipping A.
• مشارکت در مذاکرات قراردادهای فروش گاز خوراک
• پایش مستمر مدل‌های اقتصادی پروژه‌های ال.ان.جی
• مشارکت در طرح‌های تولید و انتقال گاز طبیعی مایع شده به منظور  شرکت در زنجیره ارزش گاز طبیعی

3-2-  اموربازاریابی و فروش گاز (خط لوله)

الف) اهداف سازمانی واحد
• بازاریابی و ارتباط با مشتریان و خریداران بین المللی در حوزه گاز طبیعی
• انجام مذاکرات خرید و فروش گاز طبیعی با شرکت‌ها جهت صادرات، واردات، سوآپ، تهاتر و ترانزیت گاز
• مشارکت در طرح‌های تولید و انتقال گاز طبیعی به منظور  شرکت در زنجیره ارزش گاز طبیعی

3-3- تحقیقات بازار و بررسی‌های اقتصادی
الف) اهداف سازمانی واحد
• تامین اطلاعات تخصصی مورد نیاز سایر واحدها از طریق ارائه اخبار، گزارش‌ها و گردآوری بانک‌های اطلاعاتی
• بررسی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صادراتی از طریق توسعه مدل‌های اقتصادی
• ارزیابی و رصد نمودن بازارهای منطقه‌ای گاز طبیعی و ال ان جی
• پایش مستمر وضعیت رقباء شرکت در بازار جهانی گاز
• تهیه گزارشات کشوری مبتنی بر تحلیل بازارهای انرژی
• طراحی و توسعه بانک اطلاعاتی قیمت‌های نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و ال ان جی و بروز رسانی مستمر آنها
• پایش وضعیت اقتصادی حمل ال ان جی
• نظارت بر طراحی و اجراء صحیح سیستم CRM

 
امتیاز دهی