دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 معرفی شرکت
ماموریت ها

 


•       بازاریابی و فروش گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع LNG، CNG و سایر فرآورده ها و مشتقات گازی ایران
•       نظارت بر خرید، فروش، انتقال، ترانزیت، تهاتر و سوآپ گاز طبیعی ایران در داخل و خارج از کشور
•       سرمایه گذاری ، اجرا و احداث خطوط لوله و تاسیسات مربوط به صادرات گاز طبیعی ایران
•       ایجاد ائتلاف های تجاری با خریداران و سرمایه گذاران گاز طبیعی ایران
•       سرمایه گذاری در سایر کشورها، جهت تکمیل فرآیند تولید و صادرات گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع و سایر فرآورده ها و مشتقات گازی
•       انجام مذاکرات تجاری و فنی درخصوص طرح های تبدیل گاز به برق صادراتی
 
امتیاز دهی