.
.
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز ،پالایش وپتروشیمی- اردیبهشت ماه 1396

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز ،پالایش وپتروشیمی- اردیبهشت ماه 1396

عکاس:پدرام محیطی اصلی

1396/2/24 يكشنبه
 
امتیاز دهی