.
.
امضاء چارچوب توافق همکاری ایران وعمان - سه شنبه 19-11-95

مراسم امضاء چارچوب توافق همکاری ایران وعمان - سه شنبه 19-11-95

عکاس:پدرام محیطی

1395/11/20 چهارشنبه
 
امتیاز دهی