.
.
مراسم تقدیر و تجلیل از مهندس علیرضا کاملی

مراسم تقدیر، تجلیل و سپاس از 35 سال تلاش صادقانه ، مدبرانه و دلسوزانه مهندس علیرضا کاملی بعنوان مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با حضور اعضای هئیت مدیره شرکت ملی نفت ایران
1395/10/1 چهارشنبه
 
امتیاز دهی