.
.
مراسم تقدیر از کارکنان شایسته و نظام مشارکت

مراسم تقدیر از کارکنان شایسته و برترین های نظام مشارکت کارکنان با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت ملی صادرات گاز ایران

عکاس:پدرام محیطی

1395/7/11 يكشنبه
 
امتیاز دهی