.
.
مراسم تودیع و معارفه

مراسم معارفه آقای فضل ا.. اکبری مدیر جدید منابع انسانی

عکاس:پدرام محیطی

1395/6/3 چهارشنبه
 
امتیاز دهی