.
.
مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع آقای حجت ا.. مشایخی سرپرست قبلی و معارفه آقای حسن رشید فر سرپرست جدید امور مالی شرکت ملی صادرات گاز ایران
1395/5/5 سه‌شنبه
 
امتیاز دهی