.
.
دیدار وزیر نفت ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان

دیدار وزیر محترم نفت و مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان در تهران
1395/5/6 چهارشنبه
 
امتیاز دهی