.
.
تفاهم نامه صادرات گاز با KOGAS کره جنوبی

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران و مدیر شرکت کوگس (kogas) کره جنوبی تفاهم نامه صادرات گاز امضا کردند

عکاس:پدرام محیطی

1395/2/12 يكشنبه
 
امتیاز دهی