.
.
تصاویر امضاء تفاهم نامه صادرات گاز با ایتالیا

تفاهم نامه صادرات گاز ایران و شرکت انل ترید ایتالیا در حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری و متئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا در تهران که مهمترین محور این یادداشت تفاهم مبادله اطلاعات در زمینه ال ان جی، همکاری در زمینه بازار گاز و ال ان جی، بررسی فرصتهای عرضه بلند مدت گاز و ال ان جی و بهره برداری از امکانات دورهای آموزشی بین دو کشور است
1395/1/25 چهارشنبه
 
امتیاز دهی