چهارشنبه 20 مرداد 1395 ایمنی،بهداشت و محیط زیست

واحد ایمنی بهداشت و محیط زیست

بهداشت:

اولویت های حوزه بهداشت عبارت است از:

-       پیگیری و نظارت برانجام معاینات دوره ای طب  صنعتی و توجه ویژه به این موضوع در جلسات کمیته  HSEو مدیریت بحران شرکت.

-       مشارکت در کمیته های بهداشت شرکت ملی نفت.

-       نظارت بر اجرای دستورالعمل های مربوط به عوامل ریسک اورگونومیکی محیط کار و سایر دستورالعمل های مربوط به طب صنعتی و بهداشت حرفه ای.

ایمنی:

تامین سلامت و امنیت جانی افراد و ارتقاء آن, حفاظت از سرمایه های ملی و تجهیزات با در نظر گرفتن تداوم پیشرفت کار مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته, بعنوان رویکرد واحد HSE در حوزه ایمنی مطرح است. در این راستا شناسایی و ارزیابی مخاطرات محتمل در جریان فرایندها و فعالیت های شرکت به منظور به حداقل رساندن خسارات ناشی از حوادث در اولویت قرار دارد. همچنین اجرای استانداردهای ایمنی و فنی ملی و بین المللی در مراحل مطالعه و طراحی پروژه ها و نظارت بر اجرای دقیق آنها از طریق تعیین صلاحیت پیمانکاران از دیدگاه  HSE, و در مرحله بعد نظارت بر عملکرد آنان بطور خاص مورد توجه می باشد.

 

 

محیط زیست

توجه به مسائل زیست محیطی در جریان فعالیتها و پروژه های شرکت ملی صادرات گاز ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بطوریکه پارامترهای زیست محیطی از شروع تعریف یک پروژه همواره مدنظر قرار گرفته است. در این راستا انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های ال ان جی در مراحل اولیه مطالعات با بهره گیری از ظرفیت و توان متخصصین شرکت ملی نفت ایران, مشاورین داخلی و شرکای خارجی با دقت نظر خاصی انجام شده است از نکات قابل توجه در این گزارش بررسی آثار تجمعی اثرات زیست محیطی طرح های موجود در منطقه است. شایان ذکر است که گزارش مذکور مورد توجه مسوولین وقت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و بعنوان یک گزارش شاخص شناخته شده است. و همچنین مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه عمان در دو بخش خشکی و دریائی در دست اقدام است.

همچنین در مطالعات امکانسنجی و مکانیابی اراضی صنعتی و پشتیبانی طرح ها و پروژه های شرکت, پارامترهای زیست محیطی نقش قابل توجهی در انتخاب گزینه مناسب ایفا نموده است.

به منظور ترویج فرهنگ زیست محیطی نسبت به آموزش پرسنل از طریق معرفی به سمینارها و برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در زمینه محیط‌ زیست اقدام می گردد.

 

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

پدافند غیرعامل در صنعت نفت:

-       پدافند غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات و اقداماتی است که باید با استفاده از ابزار و شرایط محیطی و جغرافیای موجود و بدون نیاز به نیروی انسانی انجام شود به گونه ای که این اقدامات هم توان دفاع از تاسیسات نفتی را افزایش دهد و هم موجب کاهش پیامدهای بحرانی شود ضمن اینکه با عنایت به حفظ منابع و تجهیزات و جلوگیری از اتلاف زمینه ها و به هدر رفتن فرصت ها باید امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم کند. در این زمینه تاکید شده است تا طرح های پدافند غیرعامل پیش از آغاز حمله دشمن و در زمان صلح تهیه و اجرا شود بنابراین بکارگیری تمهیدات و ملاحظات پدافند غیرعامل علاوه بر کاهش شدید هزینه ها، کارآیی دفاعی طرح ها و پروژه ها را در زمان تهاجم دشمن بسیار افزایش خواهد داد.

-       در راستای فرمان مقام معظم رهبری و بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرح های حیاتی و حساس و یا در دست مطالعه، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در ستاد وزارت نفت و شرکت های تابعه اقدام نمود تا با نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیرعامل از طریق آموزش در سطوح مختلف و اجرای پروژه های پدافند غیرعامل در طرح های در دست اجرا و مطالعه و تاسیسات موجود، نسبت به کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی و حملات احتمالی دشمن جلوگیری شود.

طرح مدیریت بحران( CMP:Crisis Management Plan): سیستمی شامل  برنامه ریزی و دستورالعمل های لازم که سازمان را قادر می سازد در موقع بروز بحران بتواند با آن مقابله نموده و شرایط را به حالت عادی برگرداند.

اولویت های اصلی مدیریت شرایط اضطراری و بحران در صنعت نفت عبارتند از:

-       نجات جان افراد و اجتناب از بروز صدمه به کارکنان و افراد عادی مجاور مراکز صنعتی

-       محافظت از محیط زیست

-       به حداقل رساندن و کنترل موثر خسارات

-       حفظ منابع، اموال و تجهیزات مجموعه و زمینه سازی برای بازگشت به شرایط پایدار و تثبیت موقعیت عادی عملیات در کوتاه ترین زمان ممکن.

 
امتیاز دهی