سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 پروژه صادرات گاز به عمان
پــروژه خط لوله انتقال گاز ایران به کشور عمان

معرفی پروژه
با  عنایت به رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورهای همسایه و با توجه به تاکید رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و پادشاه کشور عمان، یادداشت تفاهمی در زمینه صادرات گاز طبیعی میان وزرای نفت ایران و عمان در تاریخ 4 شهریور ماه 1392 به امضاء   طرفین رسیده است. در ادامه نیز سند چارچوب همکاری‌های مشترک نیز توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران و وزارت نفت عمان در اسفند ماه 1392 در خلال سفر رئیس محترم جمهوری اسلامی به کشور عمان در مسقط به امضا رسید و موضوع احداث خط لوله صادرات گاز در دو بخش خشکی و دریایی در دستور کار قرار گرفت، که پس از برگزاری فرآیندهای قانونی، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC) برای بخش دریایی و شرکت مهندسین مشاور پارس برای بخش خشکی بعنوان مشاورین این پروژه بمنظور انجام مساحی دریایی  و مطالعات مهندسی پایه اجزاء مختلف این دو بخش انتخاب گردیده اند.
 قرارداد بخش دریایی که شامل انجام مساحی دریایی، مطالعات مهندسی پایه حدود 180 کیلومتر خط لوله 36 اینچ دریایی (از ساحل منطقه عمومی کوه مبارک تا ساحل بندر صحار کشور عمان)، مطالعات مهندسی پایه ایستگاه‌های تقویت فشار و اندازه‌گیری گاز طبیعی در منطقه عمومی کوه مبارک و  تهیه اسناد مناقصه فاز اجرایی این بخش می‌باشد، مابین شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC) بعنوان مشاور و  شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ملی نفت عمان بعنوان کارفرمایان پروژه به امضاء طرفین رسیده است و هم اکنون در حین انجام می باشد.
قرارداد بخش خشکی نیز که شامل انجام مطالعات مهندسی پایه حدود 200 کیلومتر خط لوله 56 اینچ (از کیلومتر حدود 475 خط لوله هفتم سراسری گاز طبیعی تا منطقه عمومی کوه مبارک) و  تهیه اسناد مناقصه فاز اجرایی این بخش می‌باشد، مابین شرکت مهندسین مشاور پارس بعنوان مشاور و شرکت ملی صادرات گاز ایران بعنوان کارفرمای پروژه به امضاء طرفین رسیده است و هم اکنون در حین انجام می باشد.
شایان ذکر است، فرآیند و چگونگی اجرای بخش دریایی پروژه شامل حدود 180 کیلومتر خط لوله دریایی، ایستگاه های تقویت فشار و اندازه گیری گاز طبیعی در منطقه عمومی کوه مبارک در دستور کار شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ملی نفت عمان قرار دارد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود از سال 1397روزانه حدود  28 الی 42 میلیون متر مکعب گاز به مدت حداقل 15 سال به کشور عمان صادر شود.
 
امتیاز دهی