مقالات
گاز؛ گفت‎وگو، امنیت، زندگی
  • 1395/11/23 شنبه مقاله گاز؛ گفت‎وگو، امنیت، زندگی
    مقاله حاضر، نگاهی کوتاه اما دقیق به اهمیت و نقش اساسی گاز طبیعی و به طریق اولی ضرورت توسعه این صنعت در کشور ما و تاثیر آن در مباحث ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک و همچنین مسائل مرتبط با امنیت ملی و بین المللی، توسعه پایدار، حفاظت تمام قد از محیط زیست و به تبع آنها زندگی آرام برای مردمان انداخته است.
مقایسه ارزیابی اقتصادی صادرات ال‎ان‎جی و جی‎تی‎ال برای ایران
پتانسیل های سرمایه گذاری در پروژه‌های صادرات گاز ایران