مقالات
logo


15:581395/9/28
مقایسه ارزیابی اقتصادی صادرات ال‎ان‎جی و جی‎تی‎ال برای ایران

گاز طبیعی پاک‌ترین سوخت فسیلی با قابلیت تبدیل به محصولات مختلف به شمار می‎رود که در دهه‌های اخیر مورد توجه متقاضیان سوخت‌های فسیلی قرار گرفته است.

 گاز طبیعی پاک‌ترین سوخت فسیلی با قابلیت تبدیل به محصولات مختلف به شمار می‎رود که در دهه‌های اخیر مورد توجه متقاضیان سوخت‌های فسیلی قرار گرفته است.
به گزارش شانا، رشد اقتصادی کشورها و افزایش جمعیت از یکسو و هزینه پایین استخراج و قیمت مناسب گاز طبیعی و آلایندگی کم‌تر زیست‌محیطی گاز در قیاس با دیگر سوخت‌های فسیلی از سویی دیگر، سبب افزایش تقاضای پاک‌ترین سوخت فسیلی شده است.

این افزایش تقاضا سبب شده است تا کشورهای برخوردار از این منبع طبیعی برای صادرات ذخایر خود برنامه‌ریزی کنند و با توجه به قابلیت‌های گاز طبیعی، روش‌های مختلفی را برای صادرات در نظر گیرند.
از میان تبدیلات متنوع فیزیکی و شیمیایی گاز طبیعی، فناوری تبدیل گاز به فرآورده‌های مایع و فناوری گاز مایع شده، دو فناوری با تقاضای بسیار بالا هستند. فناوری تبدیل گاز طبیعی مایع با استفاده از فرآیند فیشر-تروپس، گاز طبیعی را به سوخت‌های مایع عاری از سولفور تبدیل می‌کند.

فناوری گاز طبیعی مایع شده نیز همان تقاضای سنتی گاز طبیعی را فراهم می‌کند اما به وسیله این فناوری مشکل انتقال گاز در فواصل طولانی به وسیله خط لوله برطرف می‌شود و امکان صادرات گاز طبیعی به بازارهای دوردست فراهم می‌کند.
بررسی روش‌های مختلف صادرات گاز طبیعی، برای ایران به عنوان دومین کشور صاحب ذخایر گازی دارای اهمیت دارد زیرا در تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین شیوه صادرات گاز از لحاظ اقتصادی مؤثر است.

مقایسه ارزیابی اقتصادی بین صادرات LNG و GTL برای ایران حاکی ار آنست که استفاده از هر دو فناوری توجیه داشته و کاهش هزینه سرمایه‌ای و هزینه‌ عملیاتی و افزایش درآمد فروش، سودآوری پروژه را بیشتر خواهد کرد، همچنین پروژه صادرات GTL نسبت به پروژه صادرات ال‎ان‎جی توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

منبع: شانا