سه‌شنبه 28 ارديبهشت 1395 اعضای هیئت مدیره
 
 نام و نام خانوادگی : مهران امیرمعینی
                      
 
 سمت در هیات مدیره : در حال بروز رسانی  
                  
 تحصیلات : در حال بروز رسانی  
سوابق کاری : در حال بروز رسانی  
 
سوابق گذشته:در حال بروز رسانی  
 
 
نام و نام خانوادگی :
                         محمد بیاتانی
 
 سمت در هیات مدیره :
                    نایب رئیس هیئت مدیره 
 تحصیلات :
کارشناسی مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
MBA از انسیتو مهندسی نفت
دانشگاه تهران
سوابق کاری :
 هم اکنون  مدیر امور مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران می باشند.
سوابق گذشته:
مجری طرح LNG پارس شمالی و سرپرست مدیریت مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران
مجری طرح LNG پارس شمالی در شرکت ملی صادرات گاز ایران
رئیس گروه مکانیک استانداردهای صنایع نفت ایران (IPS) در اداره تحقیقات و استانداردهای وزارت نفت
رئیس ساختمان و نصب ناحیه 3 (واحدهای EDC/VCM) و رئیس مهندسی مکانیک شرکت پتروشیمی اروند
کارشناس ارشد تجهیزات دوار (Rotary Equipment) در شرکت‌های پتروشیمی پارس و مارون
کارشناس ارشد خدمات فنی کالا و عضو کمیته خودکفایی کالا در دفتر تهران پتروشیمی بندر امام
سرپرست تعمیرات واحدهای پلیمری در مجتمع شرکت پتروشیمی بندر امام
 
 
  
 نام و نام خانوادگی :
بهزاد گل زرودی
 
 سمت:
عضو هیئت مدیره و مدیر امور حقوقی و قراردادها
تحصیلات :
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
دانشگاه تهران
سوابق کاری:
هم اکنون مدیر امور حقوقی  وقراردادهای شرکت ملی صادرات گاز ایران

سوابق گذشته:

عضو هیات مدیره و رییس امور حقوقی و قراردادهای شرکت نفت خزر

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
کارشناس ارشد قراردادهای خارجی امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

کارشناس امور بین الملل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مقالات و تحقیقات:
سازمان بهداشت جهانی
کنوانسیون های لومه در روابط شمال و جنوب
تضمین در قراردادهای نفتی
چارچوب حقوقی قراردادهای نفتی
 
امتیاز دهی