مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از نهایی شدن پروژه صادرات گاز ایران به گرجستان در نیمه نخست امسال خبر داد


وزیر انرژی بلغارستان
وزیر انرژی بلغارستان اعلام کرد ایران برای تزریق گاز به خط لوله صادرات گاز یونان-بلغارستان، ابراز تمایل کرده است


مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از انجام مذاکره با ارمنستان خبر داد و پیش بینی کرد که بتوان حجم صادرات گاز به این کشور را تا دو سال آینده تا سه برابر افزایش داد


حکم انتصاب
با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران آقای بهزاد گل زرودی مدیر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت شد.


علیرضا کاملی
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با بیان اینکه دو سناریو برای صادرات گاز به افغانستان به شکل خط لوله و سی.ان.جی وجود دارد، گفت: طرف افغانستانی باید طرح خود را برای هر دو گزینه ارایه کند و بر این اساس، منتظر دریافت طرح طرف مقابل هستیم.


خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.